Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Thư chúc tết Thư chúc tết

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---