Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024

Nghị quyết, chương trình, hành động của đại hội

Cập nhật lúc : 08:48 17/09/2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2018-2023 Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2018, tại Thành phố Huế.

Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2013-2018 trình Đại hội XIV nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Điều lệ Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội XII, nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Việt Nam; Nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại Đại hội đã có 7 ý kiến, tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong không khí trang nghiêm, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí quyết nghị:

I. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII trình Đại hội XIV và nhấn mạnh các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Những chỉ tiêu tổ chức Công đoàn trực tiếp thực hiện

1. Hàng năm có từ 90% trở lên Công đoàn cấp trên cơ sở xếp loại tốt; từ 90% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước; từ 55% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có vốn ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở, đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

2. Hàng năm bình quân mỗi Công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu 01 đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu để các cấp uỷ Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Hàng năm, thu tài chính công đoàn đạt 100% so với chỉ tiêu cấp trên giao.

4. Hàng năm có 100% Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trước ngày 28/02 hàng năm.

5. Đến năm 2023 phấn đấu thành lập tổ chức Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên. Trong 5 năm từ năm 2018-2023 phấn đấu kết nạp mới 23.000 đoàn viên.

6. Đến năm 2023, có 85% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, có đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

7. Trong 5 năm hỗ trợ xây dựng mới từ 250 “Mái ấm công đoàn” trở lên.

Chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện 

1. Hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 70% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại cơ sở.

2. Hàng năm có 80% trở lên số đoàn viên và người lao động được phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn.

3. Hàng năm có từ 70% trở lên số đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

4. Đến năm 2023 có 100% doanh nghiệp nhà nước, 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, 80% thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật, trong đó 35% TƯLĐTT đạt loại A.

II. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp ý dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

III. Đại hội đã quyết nghị và tiến hành bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại Hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

IV. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ý kiến tham luận tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV căn cứ Nghị quyết của Đại hội và các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa thành chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện đạt kết quả.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn toàn tỉnh phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh vào cuộc sống, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết, xứng đáng với kỳ vọng của Thường vụ Tỉnh uỷ, không ngừng “Nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp – Đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; quyết tâm thực hiện tốt sứ mệnh của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới./.

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XIV

 

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---