Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Cập nhật lúc : 10:27 05/05/2020

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Triển khai Chỉ thị 05 –CT/TW, chuyên đề năm 2020

Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2020; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 6/2/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nay Liên đoàn Lao động tỉnh cụ thể hóa việc triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 đến các cấp Công đoàn:

Các nội dung cơ bản như sau:

1. Phong trào: Đoàn viên Công đoàn với “Địa chỉ Xanh”.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về tổ chức Công đoàn trong xã hội, khẳng định sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và trách nhiệm xã hội của Công đoàn.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS có trên 1.000 đoàn viên Công đoàn chọn tối thiểu 01 “Địa chỉ Xanh” để hỗ trợ, giúp đỡ. Cụ thể là:

1.1. Đối với đoàn viên Công đoàn

- Các gia đình đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn: cuộc sống, công việc, hoàn cảnh gia đình.

- Các con của đoàn viên Công đoàn vượt khó học giỏi;

1.2. Đối với trách nhiệm xã hội

- Các gia đình có thân nhân (chồng, vợ, con) đang công tác trong lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn hoặc có con vượt khó học giỏi; .

- Các gia đình có thân nhân (chồng, vợ, con) đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn hoặc có con vượt khó học giỏi.

Các CĐ cấp trên CS và CĐCS có trên 1.000 đoàn viên Công đoàn khảo sát, chọn “Địa chỉ Xanh” cần hỗ trợ, xây dựng phương án để chia sẻ động viên tinh thần; tư vấn; hỗ trợ vật chất (trong điều kiện có thể của mình)cụ thể, thiết thực nhất. Thông qua sự hỗ trợ của CĐCS, các “Địa chỉ Xanh” khắc phục được khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống và giải quyết các quan hệ lao động (nếu có).

* Lưu ý: Phương châm của phong trào là không phải “Địa chỉ Xanh” cần gì Công đoàn cũng đáp ứng, mà Công đoàn hỗ trợ, giúp đỡ. Phong trào “Địa chỉ Xanh” có nội hàm là Công đoàn hỗ trợ để “Địa chỉ Xanh” tự vượt khó vươn lên.

2. Phong trào “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu cán bộ Công đoàn toàn tỉnh phát huy trách nhiệm, tinh thần yêu nghề, nghiên cứu để có cách làm  sáng tạo, hiệu quả trong công tác tham mưu nhằm đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn trên lĩnh vực được giao phụ trách. Cụ thể là:

- Thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào “Tham mưu tốt, hiến kế hay”; rút ngắn thời gian giải quyết công việc, sáng tạo trong giải quyết công việc được giao; Xây dựng kế hoạch học tập suốt đời vào điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân trong phong trào tự học, tự rèn, trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, bằng kết quả công việc được giao. Đồng thời, mỗi cán bộ chuyên trách (kể cả cán bộ hợp đồng, CNVCLĐ các đơn vị trực thuộc) tham gia biên soạn các bộ tài liệu để xây dựng ngân hàng tài liệu giải quyết các tình huống quan hệ lao động, nghiệp vụ công tác Công đoàn, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý (theo kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh).

- Thực hiện các Đề án đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn.

3. Thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng Đảng

- Các cấp Công đoàn triển khai tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Phối hợp với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp học nhận thức về Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Công đoàn giới thiệu 1.310 đoàn viên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp trong năm 2020.

 

 Thời gian triển khai:  Các CĐCS khảo sát tình hình thực tế tại cơ sở, xây dựng kế hoạch và báo cáo về CĐ cấp trên trực tiếp. Thời gian triển khai thực hiện trong tháng từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020. 

        - Mô hình của các đơn vị thực hiện là cơ sở để Liên đoàn Lao động tỉnh chọn lựa thực hiện chương trình “ Điều ước đoàn viên” phát định kỳ trên sóng của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh hàng tháng.

      - Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức sơ kết đợt thi đua vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945-2/9/2020)

 

Hương Thư

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---