Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024

Công đoàn ngành địa phương và công đoàn khu KTCN

Cập nhật lúc : 00:00 24/10/2023

Công đoàn ngành địa phương và Công đoàn khu KTCN

1. Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp 

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 4 tầng, khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.3932225

Chủ tịch: Lê Thị Thu Nam

Tổng số CĐCS trực thuộc: 41

Tổng số đoàn viên: 23.1113/27.076 CNVCLĐ

 

2. Công đoàn Viên chức 

Địa chỉ: 02 Đống Đa, TP Huế

Điện thoại: 0234.3849445

Chủ tịch : Phạm Thanh Sơn

Tổng số CĐCS trực thuộc: 55

Tổng số đoàn viên: 3.740/3.740


3. Công đoàn ngành Y tế

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 6 tầng khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.3825281

Chủ tịch: Lê Viết Bắc

Tổng số CĐCS trực thuộc: 31

Tổng số đoàn viên: 3.587/3.634 CNVCLĐ

 

4. Công đoàn ngành Giáo dục

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 6 tầng khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.3823660

Chủ tịch: Nguyễn Tâm Nhân

Tổng số CĐCS trực thuộc: 39

Tổng số đoàn viên: 2.805/2.817 CNVCLĐ

 

5. Công đoàn ngành Xây dựng

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 4 tầng khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.2202001

Phó Chủ tịch phụ trách: Lê Văn Tùng

Tổng số CĐCS trực thuộc: 21

Tổng số đoàn viên: 2.473/2.494 CNVCLĐ

 

6. Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: 07 Đống Đa, TP Huế

Điện thoại: 0234.3823770

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hoài Trung

Tổng số CĐCS trực thuộc: 37

Tổng số đoàn viên: 2.239/2.311 CNVCLĐ

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---