Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024

Liên đoàn lao động Tỉnh

Hội nghị báo cáo, thuyết minh xây dựng vị trí việc làm tại các cấp công đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sáng ngày 27/02/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo, thuyết minh xây dựng vị trí việc làm tại các cấp công đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---