Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Một số điểm mới tại Giải Búa liềm vàng năm 2019 Đối tượng tham gia giải Búa liềm vàng là mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí giải. Điểm mới của giải Giải Búa liềm vàng năm 2019 có số lượng và cơ cấu tiếp tục tăng lên. Giải ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---