Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết  Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023             Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                      Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

Cập nhật lúc : 00:00 12/04/2019  

Liên đoàn lao động huyện, thị xã, Thành phố

1. Liên đoàn Lao động thành phố Huế

Địa chỉ: 13 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Điện thoại: 0234.3823064

Chủ tịch: Hoàng Thị Như Thanh

Tổng số CĐCS trực thuộc: 280

Tổng số đoàn viên: 14.295/15.083

 

2. Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy

Địa chỉ: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TT Huế

Điện thoại: 0234.3862421

Chủ tịch: Trần Duy Thao 

Tổng số CĐCS trực thuộc: 75

Tổng số đoàn viên: 2.851/3.019

 

3. Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà

Địa chỉ: 02 Lê Sĩ Thận, thị xã Hương Trà, TT Huế

Điện thoại: 0234.3557351

Chủ tịch: Nguyễn Xuân Hồng

Tổng số CĐCS trực thuộc: 112

Tổng số đoàn viên: 3.710/4.158

 

4. Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT Huế

Điện thoại: 0234.3551445

Chủ tịch: Đồng Hữu Xây

Tổng số CĐCS trực thuộc: 112

Tổng số đoàn viên: 3.981/4.027

 

5. Liên đoàn Lao động huyện Quảng Điền

Địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, TT Huế

Điện thoại: 0234.3554115

Chủ tịch: Nguyễn Văn Nấu

Tổng số CĐCS trực thuộc: 93

Tổng số đoàn viên: 2.608/2.698

 

6. Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang

Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TT Huế

Điện thoại: 0234.3869832

Chủ tịch: Dương Viết Hiền

Tổng số CĐCS trực thuộc:  118

Tổng số đoàn viên: 4.150/4.321

 

7. Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc

Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, TT Huế

Điện thoại: 0234.3871479

Chủ tịch: Trần Thị Xuân Hương

Tổng số CĐCS trực thuộc: 122

Tổng số đoàn viên: 4.229/4.596

 

8. Liên đoàn Lao động huyện A Lưới

Địa chỉ: 01 Quỳnh Trên, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, TT Huế

Điện thoại: 0234.3878249

Chủ tịch: Nguyễn Văn Dương

Tổng số CĐCS trực thuộc: 100

Tổng số đoàn viên: 2.484/2.508

 

9 Liên đoàn Lao động huyện Nam Đông

Địa chỉ: Thị trấn Nam Đông, huyện Nam Đông, TT Huế

Điện thoại: 0234.3875420

Chủ tịch: Huỳnh Thị Thanh Tân

Tổng số CĐCS trực thuộc: 62

Tổng số đoàn viên: 1.627/1.683

Tư vấn pháp luật

Cho tôi hỏi, 01 nhân viên của công ty tôi có hành vi vi phạm các ... 

Trả lời:

Thứ nhất, về vấn đề có được xử lý kỷ luật lao động nữ khi họ đang trong thời ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---