Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

Cập nhật lúc : 00:00 24/10/2023

Liên đoàn lao động huyện, thị xã, Thành phố

1. Liên đoàn Lao động thành phố Huế

Địa chỉ: 13 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Điện thoại: 0234.3823064

Chủ tịch: Hồ Thị Đoan Trang

Tổng số CĐCS trực thuộc: 372

Tổng số đoàn viên: 14.751/15.319 CNVCLĐ

 

2. Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy

Địa chỉ: Số 903 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT- Huế

Điện thoại: 0234.3862421

Chủ tịch: Trần Duy Thao 

Tổng số CĐCS trực thuộc: 63

Tổng số đoàn viên: 2.330/2.347 CNVCLĐ

 

3. Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà

Địa chỉ: 02 Lê Sĩ Thận, thị xã Hương Trà, TT Huế

Điện thoại: 0234.3557351

Chủ tịch: Hồ Thị Linh

Tổng số CĐCS trực thuộc: 64

Tổng số đoàn viên: 3.182/3.447 CNVCLĐ

 

4. Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT Huế

Điện thoại: 0234.3551445

Chủ tịch: Hồ Thị Thảo

Tổng số CĐCS trực thuộc: 102

Tổng số đoàn viên: 3.664/ 3744 CNVCLĐ

 

5. Liên đoàn Lao động huyện Quảng Điền

Địa chỉ: Số 22 Hóa Châu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Tỉnh TT- Huế

Điện thoại: 0234.3554115

Chủ tịch: Trần Văn Hùng

Tổng số CĐCS trực thuộc: 90

Tổng số đoàn viên: 2.384/2.638 CNVCLĐ

 

6. Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang

Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TT Huế

Điện thoại: 0234.3869832

Chủ tịch: Châu Đức Hoàng

Tổng số CĐCS trực thuộc:  84

Tổng số đoàn viên: 2.614/2.750 CNVCLĐ

 

7. Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc

Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, TT Huế

Điện thoại: 0234.3871479

Chủ tịch: Trần Thị Xuân Hương

Tổng số CĐCS trực thuộc: 98

Tổng số đoàn viên: 3.686/3.869 CNVCLĐ

 

8. Liên đoàn Lao động huyện A Lưới

Địa chỉ: 01 Quỳnh Trên, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, TT Huế

Điện thoại: 0234.3878249

Chủ tịch: Trần Duy Nguyên

Tổng số CĐCS trực thuộc: 93

Tổng số đoàn viên: 2.103/2.103 CNVCLĐ

 

9 Liên đoàn Lao động huyện Nam Đông

Địa chỉ: Số 15 Trường Sơn Đông, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông,  tỉnh TT- Huế

Điện thoại: 0234.3875420

Chủ tịch: Huỳnh Thị Thanh Tân

Tổng số CĐCS trực thuộc: 54

Tổng số đoàn viên: 1.513/1543 CNVCLĐ

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---