Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024

Ban Chấp hành

Cập nhật lúc : 00:00 07/06/2024

Danh sách Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Minh Nhân

Tỉnh ủy viên, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

02

Trần Thị Minh Nguyệt

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

03

Thái Tiến Dũng

Ủy viên Đảng đoàn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

04

Nguyễn Quốc Đạt

UV BTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

05

Ngô Thị Thu Hương

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

06

Hoàng Trọng Lam

UV BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh

07

Hồ Thị Đoan Trang

UV BTV Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Huế

08 Lê Thị Thu Nam  UV BTV, Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh
09 Hà Công Hòa UV BTV, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh
10  Nguyễn Trung Dũng UV BCH, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

11

Trần Văn Hùng

UV BCH,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quảng Điền.

12

Châu Đức Hoàng

UV BCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang.

13

Nguyễn Ích Sa Nhân UV BCH, Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

14

Hồ Thị Linh

UV BCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã Hương Trà.

15

Trần Thị Xuân Hương

UV BCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc.

16 Trần Duy Nguyên UV BCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện A Lưới.

17

Nguyễn Tâm Nhân

UV BCH, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

18

Phạm Thanh Sơn

UV BCH, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

19

Huỳnh Thị Thanh Tân

UV BCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Đông.

20

Hồ Thị Thảo

UV BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền.

21

Nguyễn Hữu Tín

UV BCH, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

22

Trần Duy Thao

UV BCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã Hương Thủy.

23

Ngô Thị Ánh Tuyết

UV BCH, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

24 Nguyễn Hữu Hoài Trung UV BCH, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh
25 Lê Viết Bắc UV BCH, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh
26 Phan Minh Nguyệt UV BCH, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh
27 Hoàng Trọng Chính UV BCH, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
28 Hoàng Trọng Cương UV BCH, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
29 Nguyễn Thị Liên Ngọc UV BCH, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
30 Nguyễn Xuân Nhật UV BCH, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế
31 Đỗ Xuân Huynh UV BCH, Đoàn viên CĐCS Công ty Scavi Huế

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---