Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024

Công đoàn Ngành, cấp trên trực tiếp cơ sở

Rộn ràng khí thế ngày làm việc đầu năm tại Công ty TNHH MSV Tâm thế ra quân trong những ngày đầu năm mới ở Công ty TNHH MSV cũng là không khí chung trong các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế sau thời gian nghỉ Tết. Ngay từ sáng sớm ngày 19/2/2024 (tức ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---