Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Cơ quan LĐLĐ tỉnh

Cập nhật lúc : 00:00 27/06/2024

Cơ quan liên đoàn lao động Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ: Số 02 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822324
Fax: 0234.3833667
Email: congdoanthuathienhue@gmail.com 

 

THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Lê Minh Nhân

Chủ tịch

 leminhnhan75@gmail.com

0914561525


2

Trần Thị Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch 

nguyethue74@gmail.com

0949076748

3

Nguyễn Quý

Phó Chủ tịch

  0913425008
4

Trần Ngọc Dương

Phó Chủ tịch 

  0914312912

 

 

1-VĂN PHÒNG (Số điện thoại: 0234.3822324) 

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Hà Công Hòa

Chánh Văn phòng

  0914202624
2

Lê Văn Tùng

Phó Chánh Văn phòng


0905595299

3

Lê Thị Thúy Nga

Chuyên viên

lengacd@gmail.com

0935266600

4

Lê Thị Sâm

Chuyên viên văn thư

lesamhue76@gmail.com

0987313055

5

Đặng Thị Ái Vân

Nhân viên

 

0905995959

6

Thái Văn Chiến

Lái xe

 

0914237857

 

2- BAN TUYÊN GIÁO- NỮ CÔNG (Số điện thoại: 0234.3822856)

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Nguyễn Quốc Đạt

Trưởng ban

 

0943509728

2

Hoàng Thị Hiền

Phó trưởng ban

hien221282@gmail.com

0935280066

3

Lê Huy Thông

Chuyên viên

lethongcdhue@gmai.com 0989769668

4

Đỗ Nhã Phương

Chuyên viên

nhaphuongdo111@gmail.com

0392359761

5

Lê Nguyễn Quỳnh Như

Chuyên viên

nhulenguyen0601@gmail.com

0935294000

 

3- BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG (Số điện thoại: 0234.3822336)

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Hoàng Trọng Lam

 Trưởng Ban

hoangtronglam75@gmail.com

0948192618

2

Nguyễn Đình Thành

Chuyên viên

dinhthanh08@gmail.com

0948016555

3

Trần Thị Phương

Chuyên viên 

tranphuong161@gmail.com

0702762330

4

Nguyễn Thị Hoài Hương

Chuyên viên

hoaihuong2502@gmail.com

0766653360

 

4-BAN TÀI CHÍNH (Số điện thoại: 0234.3849866)

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Nguyễn Ích Sa Nhân

Phó Trưởng ban Phụ trách

Sanhan2810@gmail.com

0982524111

3

Hoàng Thị Thu Thùy

Chuyên viên

thuthuy.hg@gmail.com

0914553531

4

Cao Diễm Hằng

Chuyên viên

diemhangcao165@gmail.com

0987235865

5

Phan Thị Như Hà

Chuyên viên

haphan69cd@gmail.com

0382728555

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Ngocnguyen101.btc@gmail.com

0906557486

 

 5- BAN TỔ CHỨC- KIỂM TRA (Số điện thoại: 0234.3826264)

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Thái Tiến Dũng 

Trưởng Ban 

ttdungcdhue@gmail.com

0984693390

2

Trần Thị Hà Lan

Phó Trưởng ban

halan81185@gmail.com

0934737587

3

Trần Đình Phô

Chuyên viên 

dinhfo@gmai.com

0909282236


 

   

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---