Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

Quảng Điền tổ chức kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2024 Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, sáng 18/6/2024, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn năm 2024 đối với Công đoàn ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---