Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

Hương Trà: Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 27-29/02/2024, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn cho hơn 100 học viên là các đồng chí Uỷ ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---