Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Đại hội đại biểu CĐCS Trung tâm Bảo tồn Di tích Cô đô Huế nhiệm kỳ 2023 -2028 Ngày 03/03/2023, tại Hội trường Tam Tòa, CĐCS Trung tâm Bảo tồn Di tích Cô đô Huế đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đây là công đoàn cơ sở được LĐLĐ tỉnh chọn làm đại hội điểm trong khối các ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---