Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Hội thi báo tường chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 31/01/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---