Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Có một nơi cán bộ Công đoàn các thế hệ gặp gỡ Một cán bộ Công đoàn trẻ của Trung tâm Y tế thành phố tranh thủ giờ giải lao trong buổi tập huấn tại Liên đoàn Lao động tỉnh sang thăm Phòng truyền thống Công đoàn Thừa Thiên Huế. Sự ngạc nhiên và bồi hồi cảm xúc trên khuôn mặt ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---