Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024

ĐV, NLĐ với tổ chức CĐ

Đoàn viên, người lao động huyện A Lưới phấn khởi chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 01/12/2023 đến ngày 03/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội, với 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---