Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Kiểm tra - Tài chính

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---