Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Kiểm tra - Tài chính

Cập nhật lúc : 00:00 02/06/2021

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2021 cho DN khó khăn do Covid-19

(nguồn ảnh Internet)

Ngày 28/5/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 2059/TLĐ về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn một số nội dung sau:

Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

Giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính).

                                                                                                 Văn phòng

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---