Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Kiểm tra - Tài chính

Cập nhật lúc : 09:50 24/07/2018

Hoạt động của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Tỉnh, một nhiệm kỳ nhìn lại

Xác định nội dung hoạt động chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế (UBKT LĐLĐ tỉnh) là thực hiện kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, sai phạm trong việc thực hiện Điều lệ, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn nhằm đưa hoạt động công đoàn ngày càng nề nếp; đồng thời với việc giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo còn góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tham gia quản lý nhà nước để giữ vững ổn định chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương. Từ nhận thức trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quan tâm củng cố tổ chức, chỉ đạo hoạt động của UBKT.

       Hàng năm, Ban Chấp hành đã thông qua kế hoạch, sơ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của UBKT. UBKT LĐLĐ tỉnh đã tích cực tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, tài chính công đoàn từ 24 đến 27 đơn vị, đạt 100% kế hoạch/năm; đã tiếp, tư vấn hàng chục lượt người, tham gia giải quyết từ 15 đến 21 đơn thư khiếu nại của đoàn viên, người lao động; duy trì hàng năm tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ chủ chốt tại LĐLĐ tỉnh và phối hợp tổ chức từ 5 đến 7 lớp tập huấn kiểm tra tại cơ sở. Trong nhiệm kỳ đã tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn các cấp. Ngoài ra, UBKT LĐLĐ tỉnh còn tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện kiểm tra và tích cực giải quyết, tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại của đoàn viên, người lao động.

        Trong công tác kiểm tra, do thực tế đội ngũ cán bộ UBKT LĐLĐ tỉnh mỏng, chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra cơ sở ít hiệu quả, để tăng cường kiểm tra toàn diện, kiểm tra được nhiều nhưng tránh trùng lặp cơ sở, UBKT LĐLĐ tỉnh đã có giải pháp cùng với nhiều Ban chuyên đề phối hợp kiểm tra, kết hợp kiểm tra về thực hiện Điều lệ với kiểm tra công tác tài chính và thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm ở những cơ sở chưa hoạt động tốt, hoạt động thiếu nề nếp, tình hình thu, nộp, chi tiêu kinh phí chưa bảo đảm nguyên tắc. Qua kiểm tra đã kiến nghị những giải pháp cụ thể để củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động công đoàn; phát hiện những sai sót, vi phạm để chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện truy thu hàng trăm triệu đồng kinh phí nợ đọng, thu hồi hàng chục triệu đồng sử dụng sai nguyên tắc.

         Trong tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, UBKT LĐLĐ tỉnh rất chú trọng đến việc đôn đốc, hướng dẫn, giám sát hoạt động của UBKT CĐ cấp dưới và chủ động tham gia với các cơ quan quản lý chức năng giải quyết theo trình tự, thẩm quyền của pháp luật quy định. UBKT LĐLĐ tỉnh đã tích cực về trực tiếp thương lượng tại cơ sở và chủ động phối hợp với các ngành Lao động, bảo hiểm xã hội để cùng giải quyết hợp tình, hợp lý, nhanh gọn nhiều vụ việc. Trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, UBKT rất chú trọng liên hệ các vấn đề thực tiễn; hàng năm đã cùng phối hợp với Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh để cùng tổ chức hội nghị, tập huấn nhằm giải quyết những vường mắc ở cơ sở.

       Từ những việc làm tích cực, sáng tạo trên đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác kiểm tra, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

       Tuy nhiên, trong hoạt động của UBKT vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Việc chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động kiểm tra và thực hiện kiểm tra của UBKT cấp dưới chưa chặt chẽ; hoạt động UBKT cơ sở thiếu sự chỉ đạo thường xuyên của ban chấp hành công đoàn cùng cấp; cán bộ UBKT ở cơ sở kiêm nhiệm, thiếu nghiệp vụ nên hiệu quả hoạt động của UBKT chưa cao.

        Trong thời gian tới, ban chấp hành, ban thường vụ CĐ các cấp cần chú trọng hơn việc củng cố tổ chức, chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra và bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực đội ngũ làm công tác kiểm tra. UBKT LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra cơ sở; tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, chủ động có các biện pháp đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm tra tại cơ sở nhằm khắc phục các hạn chế. UBKT công đoàn các cấp phải thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra theo kế hoạch; giám sát các trường hợp vi phạm theo kết luận kiểm tra để có hướng kiến nghị xử lý thích hợp; chủ động nắm tình hình, phát hiện và tổ chức kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, quy định của công đoàn; duy trì chế độ tiếp đoàn viên, CNVC- LĐ đến khiếu nại, tố cáo để tham mưu giải quyết tốt các tranh chấp theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Văn Nam – UVTV, CN UBKT LĐLĐ TT Huế

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---