Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Kiểm tra - Tài chính

Cập nhật lúc : 00:00 27/11/2018

CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Thực hiện chương trình của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh về kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018, Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra theo quy định của Điều lệ. Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 75 cuộc bao gồm kiểm tra đồng cấp 09 cuộc, kiểm tra cấp dưới 66 cuôc đạt tỷ lệ 71%. UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện kiểm tra 18 cuộc gồm 01 đồng cấp, 02 đơn vị sự nghiệp, 09 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 06 CĐCD trực thuộc LĐLĐ tỉnh về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý tài chính công đoàn đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra. Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho công đoàn các cấp chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý tài chính công đoàn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nét nổi bậc trong công tác quản lý tài chính công đoàn là BCH, BTV công đoàn các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn, bổ sung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, chấp hành chế độ chi tiêu theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả; ưu tiên phục vụ tốt các hoạt động phong trào, thăm hỏi và trợ cấp khó khăn cho người lao động.

Đây cũng là yếu tố nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ và quyết định trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

Nh­ư Hà

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---