Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Cơ quan LĐLĐ TỈNH

Cập nhật lúc : 00:00 16/01/2024

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2023
Chiều ngày 12/01/2024, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Đồng chí Lê Minh Nhân - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch; đồng chí Hoàng Trọng Lam, UVBTV, Trưởng ban CSPL-QHLĐ, Chủ tịch CĐCS chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, báo cáo việc đánh giá tổng kết vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; lấy ý kiến tham gia dự thảo quy chế thực hiện dân chủ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024...

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thủ trưởng cơ quan đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan; đồng thời nhấn mạnh cán bộ, công chức, lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 gồm 05 thành viên, phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng cơ quan và CĐCS LĐLĐ tỉnh; công bố các quyết định khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023./.

 

Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh và CĐCS LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024

Văn phòng

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---