Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 04/06/2021

Vận động, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

 

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (nguồn ảnh Internet)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi Lễ phát động Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 01/6/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Công văn số 204/LĐLĐ về việc phối hợp vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền vận động đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia các đợt quyên góp, ủng hộ tiền, hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố phát động (ngoại trừ những đoàn viên, CNVCLĐ: có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tuyến đầu chống dịch; đoàn viên, CNVCLĐ là F0, F1 thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đoàn viên, CNVCLĐ mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19).

 Công đoàn ngành, Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai nội dung Công văn này trong các công đoàn cơ sở trực thuộc và tổ chức vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (ngoại trừ những đoàn viên, CNVCLĐ: có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tuyến đầu chống dịch; đoàn viên, CNVCLĐ là F0, F1 thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đoàn viên, CNVCLĐ mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19).

Thời gian vận động, quyên góp ủng hộ: bắt đầu từ ngày 31/5/2021 và kết thúc sau 10 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch.

 Địa điểm tiếp nhận ủng hộ:

 Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố Huế chuyển tiền và hàng hóa ủng hộ về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

 Công đoàn ngành, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc chuyển tiền và hàng hóa ủng hộ về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 121000075930 tại Ngân hàng VietinBank- Chi nhánh Thừa Thiên Huế hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh số 47 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, điện thoại: 02343.848.200).

Giao Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hưởng ứng phát động Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 04/6/2021.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn triển khai thực hiện và báo cáo tình hình về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động).

                                                                                  Văn phòng


Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---