Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Chính sách KTXH

CĐCS phải làm gì trước quá trình thương lượng, đàm phán?

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---