Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết  Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023             Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                      Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2019

Chính sách KTXH

Cập nhật lúc : 07:44 19/04/2019  

Giải quyết quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN tại Trường phổ thông Huế Star

Ngày 17/4/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động-TB&XH, mời đại diện Hội đồng quản trị Trường phổ thông Huế Star, đại diện người lao động để họp bàn phương án giải quyết quyền lợi về BHXH đối với những người lao động đã làm việc tại Trường PT Huế Star chưa được giải quyết chế độ về BHXH.

Tại cuộc họp, liên ngành đề nghị Hội đồng quản trị Trường Phổ thông Huế Star thực hiện các giải pháp trả số tiền nợ BHXH còn lại là 175.270.462 đồng trước ngày 30/4/2019 để giải quyết quyền lợi về BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật và tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải thể Trường Phổ thông Huế Star.

Hiện còn 08 người lao động chưa được chốt sổ và giải quyết chế độ BHXH. Tại cuộc họp thống nhất giải quyết các nội dung sau:

-  Trường hợp bà Nguyễn Đắc Khánh Châu: LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ, lập thủ tục để đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ thai sản đối với bà (do đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản).

-  Trường hợp bà Lê Thị Vĩnh Lợi: BHXH tỉnh sẽ có văn bản xin ý kiến của BHXH Việt Nam về việc giải quyết chế độ thai sản cho bà (do sau khi nghỉ việc bà xin hưởng chế độ BHXH 1 lần).

-   Trường hợp bà Nguyễn Thị Nhãn: Liên ngành đề nghị Hội đồng quản trị Trường Phổ thông Huế Star có văn bản và nộp bổ sung 3 tháng BHXH riêng cho bà Nhãn để cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ thai sản đối với bà. Đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị Trường Phổ thông Huế Star có cam kết về lộ trình trả số tiền nợ BHXH còn lại.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh đôn đốc Hội đồng quản trị Trường Phổ thông Huế Star khẩn trương thực hiện nội dung tại Quyết định 2325/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh để giải quyết quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tại Trường PT Huế Star./.

Trần Phương

Tư vấn pháp luật

Nay cơ quan tôi có người xin thôi việc, vậy xin hỏi cơ quan tôi cần phải làm ... 

Trả lời:

- Trong trường hợp cơ quan/công ty có người lao động xin thôi việc và hai bên ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---