Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Chương trình phúc lợi

Cập nhật lúc : 00:00 04/06/2021

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG PHÚ

LĐLĐ tỉnh ký thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”

(Nguồn ảnh Ban TG-NC)

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2021, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế (số 02 đường Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế), chúng tôi gồm:

I. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (viết tắt là LĐLĐ tỉnh)

Đại diện      : Ông Lê Minh Nhân

Chức vụ      : Chủ tịch

Địa chỉ        : Số 02 đường Đống Đa, thành phố Huế

Điện thoại   : 0234.3822324

II. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG PHÚ (viết tắt là Công ty TNHH Hồng Phú)

Đại diện      : Trần Đình Thái

Chức vụ      : Giám đốcĐại diện theo pháp luật 

Địa chỉ        : 18 Lê Đại Hành - Tây Lộc - Thành Phố Huế - TT Huế

Điện thoại   : 02343.941111

Mã số thuế  : 3300424333

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” với các nội dung sau:

II. Nội dung thỏa thuận hợp tác

1. Trách nhiệm của hai bên trong triển khai các dịch vụ, sản phẩm ưu đãi, miễn phí

1.1. LĐLĐ tỉnh:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này và giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo đoàn viên công đoàn, người lao động được tiếp cận các dịch vụ, sản phẩm ưu đãi, miễn phí mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của Công ty TNHH Hồng Phú trên các phương tiện thông tin, Website của LĐLĐ tỉnh. Tạo điều kiện để Công ty tiếp cận với công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn tỉnh để quảng bá thương hiệu của Công ty và triển khai các dịch vụ, sản phẩm ưu đãi, miễn phí đến đoàn viên công đoàn, người lao động; tiếp cận các sự kiện truyền thông như Chương tình Tết Sum vầy, Tháng Công nhân ở cấp tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để tuyên truyền về lái xe an toàn, Luật An toàn giao thông đến CNVCLĐ.

- Hỗ trợ Công ty TNHH Hồng Phú trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân lao động; thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty TNHH Hồng Phú.

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn để các chính sách, dịch vụ ưu đãi, miễn phí của Công ty TNHH Hồng Phú thực sự đến với đoàn viên công đoàn Thừa Thiên Huế.

1.2. Công ty TNHH Hồng Phú:

- Hỗ trợ 03 chương trình thay dầu miễn phí và tuyên truyền an toàn giao thông và 720 phiếu thay dầu nhớt xe máy miễn phí (tương đương 95.000.VNĐ/01 phiếu) trong năm 2021. Với  tổng trị giá trị 68.400.000 đồng (Sáu mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) theo bản cam kết hợp tác đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi dành riêng cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật đối với các dịch vụ, sản phẩm trong thỏa thuận hợp tác này. 

2. Trao đổi thông tin

- Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin; kịp thời cập nhật thông tin xử lý các vướng mắc phát sinh, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động và của Công ty TNHH Hồng Phú trong quá trình phối hợp thực hiện; cử nhân sự phụ trách công tác trao đổi thông tin liên hệ như sau:

* LĐLĐ tỉnh:

+ Ông: Nguyễn Quang Trung

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động

+ Số điện thoại: 0947734010

+ Địa chỉ email: quangtrung659@gmail.com

* Công ty TNHH Hồng Phú:

+ Ông: Nguyễn Xuân Quý

+ Chức vụ: Phụ trách Event công ty TNHH Hồng Phú

+ Số điện thoại: 0932518444

+ Địa chỉ email: hondahongphu2016@gmail.com

- Trong trường hợp thay đổi nhân sự hỗ trợ, hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết  ít nhất 15 ngày trước khi thay đổi này có hiệu lực, đồng thời cử nhân sự thay thế để phối hợp.

3. Thay đổi nội dung hợp tác

- Hai bên đều có quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung Thỏa thuận hợp tác này bằng cách thông báo bằng văn bản; trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác, bên nhận thông báo phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản cho bên gửi thông báo.

- Mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung một phần hay toàn bộ các điều khoản trong bản thoả thuận đều phải được hai bên đồng ý bằng văn bản.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác này. Đảm bảo thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện. Mọi thắc mắc, khiếu nại về chất lượng các dịch vụ, sản phẩm và các vấn đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, hai bên sẽ cùng bàn bạc xác định trách nhiệm để thống nhất giải quyết.

2. Hai bên cử đầu mối thường trực trong công tác phối hợp là Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh.

3. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác này, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty TNHH Hồng Phú xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức đối với từng nội dung cụ thể.

4. Khi có những ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách mới đảm bảo thỏa thuận hợp tác được triển khai có hiệu quả, bộ phận thường trực và nhân sự liên hệ thông tin của 02 bên sẽ gặp gỡ trao đổi thông tin để đề xuất lãnh đạo 02 đơn vị sửa đổi, bổ sung.

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Kết thúc thời gian trên, hai bên có trách nhiệm sơ kết, đánh giá hợp tác với lãnh đạo, sau đó sẽ thỏa thuận gia hạn hoặc ký thỏa thuận hợp tác mới.

                                                                                                          Văn phòng

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---