Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Chương trình phúc lợi

Cập nhật lúc : 00:00 04/06/2021

Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế và Phòng khám đa khoa Việt Nhật – Trung tâm tư vấn và dịch vụ sức khỏe sinh sản

LĐLĐ tỉnh ký thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” (Nguồn ảnh Ban TG-NC)

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2021, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế (số 02 đường Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, TP Huế), chúng tôi gồm:

I. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (viết tắt là LĐLĐ tỉnh)

Đại diện         : Ông Lê Minh Nhân

Chức vụ         : Chủ tịch

Địa chỉ           : Số 02 đường Đống Đa, thành phố Huế

Điện thoại     : 0234.3822324

II. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT NHẬT – TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SỨC KHỎE SINH SẢN (viết tắt là Phòng khám Đa khoa Việt Nhật)

Đại diện         : Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chức vụ         : Giám đốc

Địa chỉ           : Lô C1 Khu quy hoạch – Thủy Thanh – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế

Điện thoại     : 0935280389

Mã số thuế    : 3300370381

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” với các nội dung sau:

III. Nội dung thỏa thuận hợp tác

1. Trách nhiệm của hai bên trong triển khai các dịch vụ khám, chữa bệnh ưu đãi, miễn phí 

1.1. LĐLĐ tỉnh:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này và giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh ưu đãi, miễn phí mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của Phòng khám Đa khoa Việt Nhật trên các phương tiện thông tin, Website của LĐLĐ tỉnh. Tạo điều kiện để Phòng khám tiếp cận với các cấp công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn tỉnh để quảng bá thương hiệu của Phòng khám và triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh ưu đãi, miễn phí đến đoàn viên công đoàn, người lao động.

- Hỗ trợ Phòng khám Đa khoa Việt Nhật trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của Phòng khám.

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn để các chính sách, dịch vụ ưu đãi, miễn phí của Phòng khám Đa khoa Việt Nhật thực sự đến với đoàn viên công đoàn Thừa Thiên Huế.

1.2. Phòng khám Đa khoa Việt Nhật:  

- Hỗ trợ 24.000 phiếu khám miễn phí (tương đương 210.000 VNĐ/người) cho đoàn viên công đoàn bao gồm các dịch vụ khám chữa bệnh sau:

+ Đối với Nam giới:

Khám nội và siêu âm tổng quát;

Xét nghiệm Acid Uric phát hiện sớm bệnh GOUT;

Đo loãng xương.

+ Đối với nữ giới gồm các dịch vụ sau:

Khám phụ khoa và siêu âm tử cung, phần phụ;

Khám và siêu âm thai;

Đo loãng xương;

Xét nghiệm đường huyết.

Với  tổng trị giá trị 5.040.000.000 đồng (Năm tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng) đến hết ngày 31/12/2022 (có bản cam kết gửi đính kèm).

- Giảm từ 10 – 20% chi phí khám chữa bệnh cho đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh đến khám chữa bệnh tại Trung tâm. 

- Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật đối với các dịch vụ khám, chữa bệnh ưu đãi, miễn phí trong thỏa thuận hợp tác này. 

2. Trao đổi thông tin

- Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin; kịp thời cập nhật thông tin xử lý các vướng mắc phát sinh, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động và của Phòng khám Đa khoa Việt Nhật trong quá trình phối hợp hiện; cử nhân sự phụ trách công tác trao đổi thông tin liên hệ như sau:

* LĐLĐ tỉnh:

+ Ông Nguyễn Quang Trung

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật & quan hệ lao động

+ Số điện thoại: 0947734010

+ Địa chỉ email: quangtrung659@gmail.com

* Phòng khám Đa khoa Việt Nhật:

+ Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc

+ Chức vụ: Giám đốc

+ Số điện thoại: 0935280389

+ Địa chỉ email: minhngoc280389@gmail.com

- Thống nhất vào đầu mỗi quý, LĐLĐ tỉnh gửi kế hoạch triển khai chương trình chăm sóc đoàn viên của quý kế tiếp được phê duyệt cho Phòng khám Đa khoa Việt Nhật để phối hợp tổ chức.

- Trường hợp thay đổi nhân sự, hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết ít nhất 15 ngày trước khi thay đổi này có hiệu lực, đồng thời cử nhân sự thay thế để phối hợp.

3. Thay đổi nội dung hợp tác

- Hai bên đều có quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung Thỏa thuận hợp tác này bằng cách thông báo bằng văn bản; trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác, bên nhận thông báo phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản cho bên gửi thông báo.

- Mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung một phần hay toàn bộ các điều khoản trong bản thoả thuận đều phải được hai bên đồng ý bằng văn bản.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác này. Đảm bảo thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện. Mọi thắc mắc, khiếu nại về chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh và các vấn đề liên quan đến dịch vụ khám, chữa bệnh, hai Bên sẽ cùng bàn bạc xác định trách nhiệm để thống nhất giải quyết.

2. Hai bên thống nhất cử đầu mối thường trực trong công tác phối hợp là Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh.

3. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác này, các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Phòng khám Đa khoa Việt Nhật xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện đối với từng nội dung cụ thể.

4. Khi có những ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách mới đảm bảo thỏa thuận hợp tác được triển khai có hiệu quả, bộ phận thường trực và nhân sự liên hệ thông tin của 02 bên sẽ gặp gỡ trao đổi thông tin để đề xuất lãnh đạo 02 đơn vị sửa đổi, bổ sung.

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Kết thúc thời gian trên, hai bên có trách nhiệm đánh giá hợp tác với lãnh đạo, sau đó sẽ thỏa thuận gia hạn hoặc ký thỏa thuận hợp tác mới.

                                                                                                  Văn phòng

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---