Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024

Công đoàn Ngành, cấp trên trực tiếp cơ sở

Cập nhật lúc : 09:25 08/12/2023

Sự chủ động của Công đoàn trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công ty TNHH MSV là Công ty may mặc 100% vốn của Nhật Bản được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay. Hơn 10 năm thành lập với phương châm “Tất cả vì khách hàng” Công ty luôn nỗ lực phát triển và sản xuất hàng thời trang cao cấp. Trong quá trình hoạt động sản xuất, lãnh đạo Công ty luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động bằng những chính sách phù hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động như; phối hợp xây dựng thang bảng lương, hàng năm đều sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty, ký kết sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động.


Ban giám đốc và Người lao động tại Công ty TNHH MSV.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV hiện có hơn 1000 đoàn viên và có 16 tổ công đoàn, do đặc thù lao động của công ty là lực lượng lao động trẻ, lao động nữ chiếm hơn 90% và chủ yếu là lao động trực tiếp, làm việc theo dây chuyền...Cũng như các doanh nghiệp FDI khác, công tác phối hợp triển khai xây dựng đơn vị “An toàn về an ninh, trật tự” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Công đoàn và Công ty có những khó khăn, cụ thể là:

Thứ nhất, khó khăn trong công tác tập hợp, vận động công nhân, lao động tham gia các buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật hay tham gia các hoạt động phong trào. Thực tế tại các công ty may mặc, cường độ làm việc của công nhân, lao động hết sức căng thẳng, tình trạng làm tăng ca, tăng giờ diễn ra thường xuyên, công nhân lao động không có thời gian, điều kiện tham gia các hoạt động công đoàn cũng như tham gia các hoạt động xã hội khác do công đoàn cấp trên tổ chức.

Thứ hai, do doanh nghiệp 100% là vốn nước ngoài và Ban giám đốc là người nước ngoài, vì vậy việc phối hợp triển khai xây dựng đơn vị an toàn về an ninh, trật tự đôi khi gặp khó khăn do bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa khác nhau.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác công đoàn đang rất thiếu. Bởi đa phần họ là hoạt động kiêm nhiệm, vừa phải làm việc với cường độ cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo hợp đồng lao động đã ký, lại vừa phải tham gia tổ chức các hoạt động công đoàn nên hiệu quả hoạt động còn rất hạn chế. Mặt khác, do đặc thù công việc nên không tạo được động lực khuyến khích cán bộ công đoàn nhiệt tình tham gia hoạt động công đoàn. Một bộ phận cán bộ công đoàn làm việc vẫn còn mang tính sự vụ, làm cho có và chưa thật sự tâm huyết với công tác công đoàn.

Thứ tư, hiện nay ở một số các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, nên công đoàn ở khu vực này gần như thiếu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự cộng tác của các tổ chức quần chúng, do vậy công tác triển khai bảo vệ ANTQ giữa  công đoàn và công ty gặp không ít khó khăn.

Đó là những khó khăn chung mà hầu hết các Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp FDI đang gặp phải. Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, thì việc xác định rõ vị trí, vai trò, chỗ đứng của công đoàn trong doanh nghiệp là rất quan trọng đối với việc tạo ra sức mạnh cho công đoàn, nó định hướng nội dung, hình thức, tổ chức, hoạt động công đoàn. Công đoàn có vị trí là người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; tổ chức các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng không phải ngoại lệ bởi bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cũng là của toàn xã hội.

Do vậy, để công tác phối hợp triển khai xây dựng đơn vị “An toàn về an ninh, trật tự” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát huy hiệu quả, thiết nghĩ, công đoàn cơ sở cần có những giải pháp thiết thực như sau:

Đại hội CĐCS tại Công ty TNHH MSV.

Trước tiên, là lồng ghép trong các hoạt động, hoặc các buổi sinh hoạt để tuyên truyền cho đoàn viên, lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm công dân với công cuộc bảo vệ an ninh – trật tự của tổ quốc. Phải nhận thức được sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của tất cả mọi công dân Việt Nam. Công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh - trật tự là một cuộc đấu tranh gay go và phức tạp cần phải huy động sức mạnh của tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là về an ninh mạng, tình trạng cho vay nặng lãi...đã có hiệu hiện diễn ra đối với công nhân hiện nay.

Thứ hai, thông qua các trang Fanpage trên facebook/zalo để lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, mọi đoàn viên, người lao động phải tự giác chấp hành các quy định của nhà nước và của địa phương về giữ gìn an ninh trật tự. Mỗi đoàn viên công đoàn đều phải nhận thức rõ về kiến thức an ninh mạng, không xem, đọc, lưu truyền các văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ, không nghe, không bình luận các luận điểm tuyên truyền xuyên tạc nói xấu Nhà nước của các thế lực thù địch, không truy cập vào các Website có nội dung thiếu lành mạnh.

Người lao động tại Công ty TNHH MSV tại các bộ phận may mặc.

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động không tham gia hoạt động trong các tổ chức trái pháp luật Việt Nam. Phát hiện và kịp thời báo cáo, đề nghị với BCH Công đoàn để có biện pháp ngăn chặn các hoạt động tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma tuý, mại dâm), các hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công ty nếu có.

Thứ ba là, Công đoàn chủ động đề xuất với Ban giám đốc cùng phối hợp tuyên truyền phổ biến đến từng bộ phận, từng chuyền may, từng người lao động các nội dung liên quan đến an ninh trật tự như: nói không với cờ bạc, nói không với ma túy, nói không với hiện tượng chơi lô đề, cho vay nặng lãi, nói không việc phát tán các văn hóa phẩm đồi truỵ, các tài liệu phản động, chấp hành tốt về luật giao thông…

Tôi thiết nghĩ, nếu ở trong bất kỳ doanh nghiệp nào mà Công đoàn và Ban giám đốc cùng các cấp quản lý thường xuyên tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến an ninh trật tự một cách đầy đủ đến từng người lao động thì việc xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ luôn phát huy hiệu quả.

Lê Quý Hoàng (Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MSV)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---