Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Video tư liệu

Video Clip dự thi của CĐCS Trường THCS Hồ Văn Tứ

Các video khác

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---