Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ năm, ngày 05 tháng 08 năm 2021

Liên đoàn lao động Tỉnh

Cập nhật lúc : 15:45 20/07/2021

CÔNG ĐOÀN THỪA THIÊN HUẾ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV và hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 05/CTr-LĐLĐ ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đã có những bước phát triển, chất lượng hoạt động công đoàn các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.


Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Sáng ngày 20/7/2021, tại hội trường Cơ quan LĐLĐ tỉnh đã diễn ra Hội nghị chuyên đề về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng các Ban LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn tỉnh đã xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những tiêu chí để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết quả đến nay, tổng số đoàn viên kết nạp mới 9.919 đoàn viên, đạt tỷ lệ 43,13% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh và đạt tỷ lệ 39,21% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao; trong đó, đoàn viên trong doanh nghiệp là 7.226, chiếm tỷ lệ 72,85%/tổng số đoàn viên kết nạp mới giai đoạn 2018-2020. Tổng số CĐCS thành lập mới 89/154 CĐCS, đạt tỷ lệ 57,79% so với kế hoạch của LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị đã phân tích những nguyên nhân của hạn chế và được nghe 13 ý kiến của các đồng chí tham gia hội nghị bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

Đồng chí Lê Minh Nhân – TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh cần xây dựng Chương trình hành động thực hiên các nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời, các cấp Công đoàn tỉnh cần đổi mới phương pháp, thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước”.

HOÀNG HIỀN

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---