CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ năm, ngày 26 tháng 05 năm 2022

Liên đoàn lao động Tỉnh

Đẩy mạnh công tác ký kết thỏa thuận hợp tác về Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” năm 2022 Sáng ngày 24/5/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” năm 2022 với Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Movi) ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---