CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Chủ nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022

Liên đoàn lao động Tỉnh

Hội đàm giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan nước CHDCND Lào Sáng ngày 27/9/2022, tại Liên đoàn Lao động tỉnh TT Huế đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan nước CHDCND Lào.

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---