CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

LĐLĐ thị xã Hương Trà tổ chức Hội thi “Đoàn viên công đoàn với pháp luật” lần thứ 2 năm 2022 Sáng ngày 27/11/2022, tại Hội trường UBND thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức Hội thi “Đoàn viên công đoàn với pháp luật” lần thứ 2 năm 2022.

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---