CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

LĐLĐ HUYỆN PHÚ LỘC: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021 Chiều ngày 11/01/2021, Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---