CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Công đoàn Ngành, cấp trên trực tiếp cơ sở

Công đoàn khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt đông công đoàn năm 2022 Sáng ngày 14/01/2023, Công đoàn khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai hương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Nhân, Tỉnh uỷ viên, uỷ ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---