CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ năm, ngày 26 tháng 05 năm 2022

Công đoàn Ngành, cấp trên trực tiếp cơ sở

Công đoàn Viên chức tỉnh khởi công “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, sáng ngày 19/5/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Hồ Quang Thái, đoàn viên CĐCS văn phòng Uỷ ban ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---