CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Cụm Công đoàn cơ sở Giáo dục ký kết Giao ước thi đua năm học 2019 – 2020 Chiều ngày 16/12/2019, tại Trường Cao đẳng Y tế Huế, Cụm Công đoàn cơ sơ Giáo dục trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Hồng Anh – Phó Chủ ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---