CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Thông tin việc làm

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) [THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG]
Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí nhân viên kế toán. Thông tin chi tiết ...

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---