In trang

Tuần 48  năm 2021
Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021

Thứ / BuổiSángChiều
Thứ 2
29/11/2021
15h00: Đ/c Vinh- PBT Đảng ủy và đảng viên chi bộ VP- CĐ Viên chức sinh hoạt chi bộ định kỳ. tại Phòng tiếp đoàn viên tầng 1
 
 
Thứ 3
30/11/2021
08h00: Lãnh đạo Đảng ủy và Đoàn Giám sát thực hiện giám sát đối với chi bộ CSPL-TG-NC theo Kế hoạch (theo nội dung tại mục 4- Lịch làm việc). tại Hội trường tầng 5 LĐLĐ tỉnh
08h00: Đ/c Chủ tịch tham gia Đoàn làm việc của Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình chấp hành pháp luật đối với Công an tỉnh. tại 27 Trần Cao Vân - TP Huế.
14h00: Đ/c Lê Minh Nhân, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí đảng viên chi bộ Tổ chức , Kiểm tra - Tài chính sinh hoạt định kỳ (tháng 11/2021) tại Hội trường tầng 2
14h00: Chi bộ CSPL-TG-NC sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Phòng họp tầng 5
14h00: Đ/c Chủ tịch tham gia Đoàn làm việc của Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình chấp hành pháp luật đối với Sở Nội vụ tại phòng họp 47- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh. tại 16 Lê Lợi- TP Huế
 
 
Thứ 4
01/12/2021
14h00: Đ/c Chủ tịch, đ/c Phó Chủ tịch phụ trách Ban TGNC, Ban TGNC làm việc với Tạp chí Lao động và Công đoàn. tại Hội trường tầng 2
 
 
Thứ 5
02/12/2021
14h00: Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (mời đ/c Tiến Dũng và đ/c Văn Tuyến). tại Phòng họp tầng 2- CQ LĐLĐ tỉnh
 
 
Thứ 6
03/12/2021
13h15: Đ/c Vinh Phó Bí thư Đảng ủy, Chi bộ Văn phòng- Công đoàn Viên chức họp kiểm điểm tập thể và cán bộ đảng viên năm 2021 tại Phòng tiếp đoàn viên tầng 1
14h00: Đ/c Chủ tịch họp Ban Pháp chế HDND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh. tại 16 Lê Lợi- TP Huế
 
 
Thứ 7
04/12/2021
07h30: Thường trực và cán bộ các ban tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thi đua năm 2021 LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung bộ (Thành phần theo danh sách) tại Phòng họp trực tuyến tầng 10, Tòa nhà Viettel Huế, Số 11 Lý Thường Kiệt
 
 
Chủ Nhật
05/12/2021