CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Cơ quan LĐLĐ TỈNH

Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ảnh: Đồng chí Lê Đắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị Năm 2022, tình hình chính trị, tư tưởng của đảng viên ổn định, các chi bộ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.  Cấp ...

Tất cả văn bản