Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!
Chủ nhật, ngày 02 tháng 04 năm 2023

Cơ quan LĐLĐ TỈNH

Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ảnh: Đồng chí Lê Đắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị Năm 2022, tình hình chính trị, tư tưởng của đảng viên ổn định, các chi bộ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.  Cấp ...

Tất cả văn bản