CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ sáu, ngày 19 tháng 08 năm 2022

Cơ quan LĐLĐ TỈNH

Liên đoàn Lao động tỉnh gặp mặt truyền thống cán bộ hưu trí

Buổi gặp mặt có sự tham gia của Thường trực, cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Cơ sở II – Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Huế; và đặc biệt là sự tham gia của hơn 20 cán bộ hưu trí cơ quan LĐLĐ tỉnh. Sau khi ôn lại truyền thống Công đoàn Việt Nam qua 93 năm xây dựng, phát triển ...

Tất cả văn bản