CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Lịch sử Công Đoàn

Cập nhật lúc : 00:00 05/01/2019

Tên gọi tổ chức Công Đoàn Việt Nam qua các thời kỳ

Công hội Đỏ
(1929 - 1935)
  Nghiệp đoàn Ái hữu
(1935 - 1939)
  Hội Công nhân Phản đế
(1939 - 1941)
  Hội công nhân Cứu quốc
(1941 - 1946)
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(1946 - 1961)
  Tổng Công đoàn Việt Nam
(1961 - 1988)
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(từ 1988 đến ngày nay)

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---