CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

Cập nhật lúc : 00:00 02/12/2021

Liên đoàn lao động huyện, thị xã, Thành phố

1. Liên đoàn Lao động thành phố Huế

Địa chỉ: 13 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Điện thoại: 0234.3823064

Chủ tịch: Hồ Thị Đoan Trang

Tổng số CĐCS trực thuộc: 280

Tổng số đoàn viên: 14.295/15.083

 

2. Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy

Địa chỉ: Số 903 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT- Huế

Điện thoại: 0234.3862421

Chủ tịch: Trần Duy Thao 

Tổng số CĐCS trực thuộc: 75

Tổng số đoàn viên: 2.851/3.019

 

3. Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà

Địa chỉ: 02 Lê Sĩ Thận, thị xã Hương Trà, TT Huế

Điện thoại: 0234.3557351

Chủ tịch: Hồ Thị Linh

Tổng số CĐCS trực thuộc: 112

Tổng số đoàn viên: 3.710/4.158

 

4. Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT Huế

Điện thoại: 0234.3551445

Chủ tịch: Hồ Thị Thảo

Tổng số CĐCS trực thuộc: 112

Tổng số đoàn viên: 3.981/4.027

 

5. Liên đoàn Lao động huyện Quảng Điền

Địa chỉ: Số 22 Hóa Châu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Tỉnh TT- Huế

Điện thoại: 0234.3554115

Chủ tịch: Văn Đức Giang

Tổng số CĐCS trực thuộc: 93

Tổng số đoàn viên: 2.608/2.698

 

6. Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang

Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TT Huế

Điện thoại: 0234.3869832

Chủ tịch: Châu Đức Hoàng

Tổng số CĐCS trực thuộc:  118

Tổng số đoàn viên: 4.150/4.321

 

7. Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc

Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, TT Huế

Điện thoại: 0234.3871479

Chủ tịch: Trần Thị Xuân Hương

Tổng số CĐCS trực thuộc: 122

Tổng số đoàn viên: 4.229/4.596

 

8. Liên đoàn Lao động huyện A Lưới

Địa chỉ: 01 Quỳnh Trên, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, TT Huế

Điện thoại: 0234.3878249

Chủ tịch: Trần Duy Nguyên

Tổng số CĐCS trực thuộc: 100

Tổng số đoàn viên: 2.484/2.508

 

9 Liên đoàn Lao động huyện Nam Đông

Địa chỉ: Số 15 Trường Sơn Đông, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông,  tỉnh TT- Huế

Điện thoại: 0234.3875420

Chủ tịch: Huỳnh Thị Thanh Tân

Tổng số CĐCS trực thuộc: 62

Tổng số đoàn viên: 1.627/1.683

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---