CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Công đoàn ngành địa phương và công đoàn khu KTCN

Cập nhật lúc : 00:00 23/11/2022

Công đoàn ngành địa phương và Công đoàn khu KTCN

1. Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp 

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 4 tầng, khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.3932225

Chủ tịch: Lê Thị Thu Nam

Tổng số CĐCS trực thuộc: 41

Tổng số đoàn viên: 23.1113/27.076 CNVCLĐ

 

2. Công đoàn Viên chức 

Địa chỉ: 02 Đống Đa, TP Huế

Điện thoại: 0234.3849445

Chủ tịch : Phạm Thanh Sơn

Tổng số CĐCS trực thuộc: 55

Tổng số đoàn viên: 3.740/3.740

 

3. Công đoàn ngành Công thương

Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, TP Huế

Điện thoại: 0234.3813751

Chủ tịch: Nguyễn Lương Bảy

Tổng số CĐCS trực thuộc: 26

Tổng số đoàn viên: 1.686/2.525 CNVCLĐ

 

4. Công đoàn ngành Y tế

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 6 tầng khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.3825281

Chủ tịch: Lê Viết Bắc

Tổng số CĐCS trực thuộc: 31

Tổng số đoàn viên: 3.587/3.634 CNVCLĐ

 

5. Công đoàn ngành Giáo dục

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 6 tầng khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.3823660

Chủ tịch: Nguyễn Tâm Nhân

Tổng số CĐCS trực thuộc: 39

Tổng số đoàn viên: 2.805/2.817 CNVCLĐ

 

6. Công đoàn ngành Xây dựng

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 4 tầng khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.2202001

Phó Chủ tịch phụ trách: Lê Văn Tùng

Tổng số CĐCS trực thuộc: 21

Tổng số đoàn viên: 2.473/2.494 CNVCLĐ

 

7. Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: 07 Đống Đa, TP Huế

Điện thoại: 0234.3823770

Chủ tịch: Nguyễn Minh Đức

Tổng số CĐCS trực thuộc: 37

Tổng số đoàn viên: 2.239/2.311 CNVCLĐ

 

8. Công đoàn ngành Giao thông vận tải

Địa chỉ: Tầng 2, nhà 6 tầng khu hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, TP Huế

Điện thoại: 0234.3829086

Chủ tịch: Phùng Lâm Xuân Thi

Tổng số CĐCS trực thuộc: 18

Tổng số đoàn viên: 1.096/1.107 CNVCLĐ

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---