CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Cơ quan LĐLĐ tỉnh

Cập nhật lúc : 00:00 19/12/2022

Cơ quan liên đoàn lao động Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ: Số 02 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822324
Fax: 0234.3833667
Email: congdoanthuathienhue@gmail.com 

 

THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Lê Minh Nhân

Chủ tịch

 leminhnhan75@gmail.com

0914561525

2

Trần Quang Vinh       

Phó Chủ tịch Thường Trực

quangvinhcdhue@gmail.com

0914050559


3

Trần Thị Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch 

 

nguyethue74@gmail.com

0949076748

 

 

1-VĂN PHÒNG (Số điện thoại: 0234.3822324) 

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Nguyễn Quốc Đạt

Chánh Văn phòng

datbantochuc@gmail.com 

0943509728

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó Chánh Văn phòng

dungnt202@gmail.com 0941345092

3

Lê Thị Thúy Nga

Chuyên viên

lengacd@gmail.com

0935266600

4

Lê Thị Sâm

Chuyên viên văn thư

lesamhue76@gmail.com

0987313055

 

Đặng Thị Ái Vân

Nhân viên

 

 

0905995959

5

Thái Văn Chiến

Lái xe

 

 

0914237857

 

2- BAN TUYÊN GIÁO- NỮ CÔNG (Số điện thoại: 0234.3822856)

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Ngô Thị Thu Hương

Trưởng ban

 

 

2

Hoàng Thị Hiền

Phó trưởng ban

hien221282@gmail.com

0935280066

3

Lê Huy Thông

Chuyên viên

lethongcdhue@gmai.com 0989769668

3

Đỗ Nhã Phương

Chuyên viên

nhaphuongdo111@gmail.com

0392359761

4

Lê Nguyễn Quỳnh Như

Chuyên viên

nhulenguyen0601@gmail.com

0935294000

 

3- BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG (Số điện thoại: 0234.3822336)

 

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01

Hoàng Trọng Lam

 Trưởng Ban

hoangtronglam75@gmail.com

0948192618

02

Nguyễn Quang Trung

Phó Trưởng ban

quangtrung659@gmail.com

0947734010

03

Nguyễn Đình Thành

Chuyên viên

dinhthanh08@gmail.com

0948016555

04

Trần Thị Phương

Chuyên viên 

tranphuong161@gmail.com

0702762330

05

Nguyễn Thị Hoài Hương

Chuyên viên

hoaihuong2502@gmail.com

0766653360

4-BAN TÀI CHÍNH (Số điện thoại: 0234.3849866)

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Phạm Văn Tuyến

Quyền Trưởng ban

 

0983162960

2

Nguyễn Ích Sa Nhân

Phó Trưởng ban 

Sanhan2810@gmail.com

0982524111

3

Hoàng Thị Thu Thùy

Chuyên viên

thuthuy.hg@gmail.com

0914553531

4

Cao Diễm Hằng

Chuyên viên

diemhangcao165@gmail.com

0987235865

5

Phan Thị Như Hà

Chuyên viên

haphan69cd@gmail.com

0382728555

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Ngocnguyen101.btc@gmail.com

0906557486

 5- BAN TỔ CHỨC- KIỂM TRA (Số điện thoại: 0234.3826264)

Stt

Họ và tên

Địa chỉ mail

Số điện thoại

1

Thái Tiến Dũng 

Trưởng Ban 

ttdungcdhue@gmail.com

0984693390

2

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Trưởng Ban 

nguyenxuanthanh1010@gmail.com

0914249817

3

Trần Thị Hà Lan

Chuyên viên

halan81185@gmail.com

0934737587

4

Dương Viết Hiền

Chuyên viên 

 

 

5

Trần Đình Phô

Chuyên viên

dinhfo@gmai.com

0909282236

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---