CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Chủ nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022

Ban Chấp hành

Cập nhật lúc : 00:00 17/03/2022

Danh sách Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Viết Bắc

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh.

02

Nguyễn Lương Bảy

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh.

03

Hoàng Trọng Chính

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội

04

Hồ Dần

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

05

Thái Tiến Dũng

Uỷ viên BCH  LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

06

Nguyễn Quốc Đạt

UVBTV,  Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh.

07

Nguyễn Minh Đức

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

08

Văn Đức Giang

Uỷ viên BCH  LĐLĐ tỉnh,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quảng Điền.

09

Châu Đức Hoàng

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang.

10

Hà Công Hòa

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

11

Hồ Thị Linh

Uỷ viên BCH  LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà.

12

Ngô Thị Thu Hương

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

13

Trần Thị Xuân Hương

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc.

14

Nguyễn Văn Khiết

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh. Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh

15 Hoàng Trọng Lam UVBTV LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban CSPL- QHLĐ LĐLĐ tỉnh

16

Lê Minh Nhân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

17 Trần Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
18 Trần Duy Nguyên Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện A Lưới.

19

Lê Thị Thu Nam

UVBTV, Chủ tịch Khu kinh tế CN tỉnh

20

Nguyễn Tâm Nhân

UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

21

Ngô Châu Phương

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật - QHLĐ LĐLĐ tỉnh- kiêm Giám đốc Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo.

22

Phạm Thanh Sơn

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

23

Huỳnh Thị Thanh Tân

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Đông.

24

Nguyễn Xuân Thanh

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ nhiệm phụ trách Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.

25

Hồ Thị Thảo

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền.

26

Nguyễn Thị Phương Thảo

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐCS Công ty Hannesbrands Việt Nam - Huế (HBI).

27

Trần Duy Thao

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy.

28

Lê Toàn Thắng

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh.

29

Phùng Lâm Xuân Thi

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh.

30

Nguyễn Quang Trung

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban CSPL-QHLĐ Liên đoàn Lao động.

31 Hồ Thị Đoan Trang Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế

32

Phạm Văn Tuyến

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Quyền Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh.

33

Ngô Thị Ánh Tuyết

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

34

Trần Quang Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---