Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Ban Chấp hành

Cập nhật lúc : 00:00 12/07/2021

Danh sách Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Phan Hồng Anh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

02

Lê Viết Bắc

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh.

03

Nguyễn Lương Bảy

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh.

04

Hoàng Trọng Chính

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội

05

Hồ Dần

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

06

Thái Tiến Dũng

Uỷ viên BCH  LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế.

07

Trần Duy Nguyên

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện A Lưới.

08

Trần Thị Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

09

Nguyễn Quốc Đạt

UVBTV,  Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh.

10

Nguyễn Minh Đức

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

11

Văn Đức Giang

Uỷ viên BCH  LĐLĐ tỉnh,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quảng Điền.

12

Châu Đức Hoàng

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang.

13

Hà Công Hòa

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

14

 Hồ Thị Linh

Uỷ viên BCH  LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà.

15

Ngô Thị Thu Hương

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

16

Lê Minh Nhân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

17

Trần Thị Xuân Hương

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc.

18

Nguyễn Văn Khiết

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh. Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh

19

Hoàng Trọng Lam

UVBTV LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban CSPL- QHLĐ LĐLĐ tỉnh

20

Lê Thị Thu Nam

UVBTV, Khu kinh tế CN tỉnh

21

Nguyễn Tâm Nhân

UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

22

Ngô Châu Phương

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật - QHLĐ LĐLĐ tỉnh- kiêm Giám đốc Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo.

23

Phạm Thanh Sơn

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

24

Huỳnh Thị Thanh Tân

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Đông.

25

Nguyễn Xuân Thanh

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ nhiệm phụ trách Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.

26

Hoàng Thị Như Thanh

UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế.

27

Nguyễn Thị Phương Thảo

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐCS Công ty Hannesbrands Việt Nam - Huế (HBI).

28

Trần Duy Thao

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy.

29

Lê Toàn Thắng

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh.

30

Phùng Lâm Xuân Thi

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh.

31

Nguyễn Quang Trung

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động.

32

Phạm Văn Tuyến

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Quyền Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh.

33

Ngô Thị Ánh Tuyết

Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

34

Trần Quang Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---