CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Cơ quan LĐLĐ TỈNH

Cập nhật lúc : 00:00 10/01/2022

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021
Chiều ngày 07/01/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Hội nghị là dịp để các cán bộ công chức trực tiếp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện tốt môi trường làm việc công sở, từ đó, tạo thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh và CĐCS LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Nhân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, các đồng chí Thường trực và toàn thể cán bộ, công chức, lao động cơ quan. Hội nghị đã thông qua các dự thảo văn bản: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021; thông qua báo cáo thu, chi tài chính của cơ quan năm 2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, lao động cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ban chuyên môn, kế thừa thành tích trong năm phát huy tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức và người lao động cơ quan về thực hiện nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực cố gắng trong năm 2021, có 100% cán bộ, công chức, đoàn viên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 05 đồng chí, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 03 đồng chí, Có 01/5 tập thể Ban được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 04/5 tập thể Ban được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”.

Tại Hội nghị này đã phát động thi đua năm 2022 trong toàn thể cán bộ, công chức, lao động cơ quan. Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, Thủ trưởng cơ quan kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, lao động đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

VĂN PHÒNG

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---