Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Cập nhật lúc : 10:08 25/06/2019

Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Công văn số 286/LĐLĐ ngày 25/6/2019 về việc tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) với các nội dung như sau:

1. Đa dạng hóa hình thức, tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam (Đề cương tuyên truyền kèm theo).

2. Trong tuần cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (từ ngày 21/7/2019 đến 28/7/2019), đề nghị các cấp Công đoàn báo cáo với cấp ủy, chuyên môn, người sử dụng lao động treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, pa nô hoặc áp phích tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời thông báo đến đoàn viên Công đoàn và người lao động về chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vào lúc 9h00 ngày 28/7/2019 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt nam và VOV1 hệ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức rước đuốc truyền thống tại Phòng truyền thống Công đoàn tỉnh (số 02, Đống Đa, thành phố Huế) về Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (số 41, Hùng Vương, thành phố Huế) và Lễ mittinh trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

3. Các cấp Công đoàn phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí TW trên địa bàn, báo chí địa phương, các trang facebook của cấp mình tuyên truyền các hoạt động của Công đoàn các cấp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

4. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trực quan:

- Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!

- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

- Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

5. Các cấp Công đoàn báo cáo hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của cấp mình về Liên đoàn Lao động tỉnh (Ban Tuyên giáo) trước ngày 3/8/2019 để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---