Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Cập nhật lúc : 00:00 21/05/2019

Tổ chức Lễ mit tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tổ chức mit tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân (GCCN), vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Thông qua  hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

3. Hoạt động mít tinh kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỀM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 7 năm 2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh (41 Hùng Vương - TP Huế)

3. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;

- Lãnh đạo các UBND huyện; thị ủy, Thành ủy;

- Lãnh đạo các ban Tỉnh ủy;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng LĐLĐ tỉnh phụng dưỡng;

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Cán bộ hưu trí LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ nguyên là chủ tịch, Phó chủ tịch các huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở.

- Các đồng chí Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh;

- Các đồng chí cán bộ chuyên trách CĐ toàn tỉnh và Phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố bán chuyên trách;

- Lãnh đạo và cán bộ CNVLĐ Nhà Văn hóa Lao động, Trường Trung cấp công nghệ số 10, Quỹ Trợ vốn;

- Huy động đoàn viên, người lao động các cấp CĐ;

- Mời các CĐ Trung ương đóng trên địa bàn dự lễ;

- Phóng viên báo chí.

III. NỘI DUNG 

1. Lễ dâng hương, báo công tại Phòng Truyền thống Công đoàn Thừa Thiên Huế. (Thời gian: 7h15- 7h30 ngày 26/7/2019)

2. Rước đuốc truyền thống từ Phòng Truyền thông Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế về Đài lửa trước Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh (7h30- 8h00)

3. Văn nghệ chào mừng (8h00- 8h10);

4. Chương trình Lễ mít tinh (8h00- 10h30);

- Chào cờ, Quốc ca, Công đoàn ca;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam;

- Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy;

- Phát biểu của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Phát biểu chúc mừng của công nhân tiêu biểu;

- Biểu dương 90 cán bộ CĐ tiêu biểu;

- Bế mạc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo các ban, các cấp Công đoàn, các đơn vị trực thuộc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mỗi ban.

2. Các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh:

- Yêu cầu triển khai Kế hoạch lễ mít tinh của Liên đoàn Lao động tỉnh về cơ sở.

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động (KH cụ thể kèm theo)

* Dự kiến tổng số đại biểu, cán bộ CĐ, đoàn viên tham gia: 1.000 người 

Tuyên giáo

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---