Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Cập nhật lúc : 00:00 07/03/2019

Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 04/3/2019 của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Kế hoạch số 04/ KH-TLĐ ngày 14/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trong các cấp công đoàn; Thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TLĐ ngày 31/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Tháng Công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019, gồm những nội dung chủ yếu như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tổ chức sâu rộng Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, góp phần phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tập trung các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, thu hút người lao động (NLĐ) gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2019 là dịp cùng hệ thống chính trị tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Trong đó, chú trọng việc thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và giữa công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động (NSDLĐ) triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

          2. Yêu cầu

- Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 với những hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân; chăm lo cho công nhân lao động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phong phú, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và NLĐ, đặc biệt doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao mất ATVSLĐ; thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và NLĐ, tránh hình thức, lãng phí. Phấn đấu giảm số vụ và số người bị tai nạn lao động so với các tháng khác trong năm ít nhất 10%;

- Các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 cho công nhân lao động tại cơ sở.

3. Chủ đề:

3.1. Chủ đề Tháng Công nhân: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”

Theo chủ đề Tháng Công nhân, mỗi Công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động.

3.2. Chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

4. Thời gian và phạm vi triển khai

1. Thời gian tổ chức: Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2019.

Tuần lễ cao điểm các hoạt động: Từ ngày 11/5 đến ngày 18/5/2019

2. Phạm vi triển khai: Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế .

Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến vào ngày 11/5/2019 (thứ 7) tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (41 Hùng Vương- TP Huế)

          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về chính trị, tư tưởng ;phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, face book Công đoàn Huế và trang thông tin điện tử Công đoàn Thừa Thiên Huế.

-Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

- Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động và người sử dụng lao động.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động, như phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”với các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ.

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

- Các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như: đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho công nhân lao động.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để công nhân lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

 - Các Thỏa ước lao động tập thể phải thương lượng được với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; nâng giá trị bữa ăn ca của công nhân lao động từ 15.000 đồng trở lên.

  - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”; Chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khoẻ (khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí…) cho đoàn viên, công nhân lao động.

- Tùy theo điều kiện, các cấp công đoàn tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, "Ngày hội thể thao văn hóa” ở các KCN, Khu kinh tế, khu nhà trọ công nhân... góp phần nâng cao đời sống tinh thần của công nhân lao động.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” kết hợp với Đề án “ Ngày Chủ nhật xanh” của Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về ATVSLĐ, đồng thời kiểm tra chọn điểm mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

3. Tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

- Các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động Tết Lao động và phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 thiết thực, phù hợp; tổ chức tập trung các hoạt động trong tuần cao điểm hoạt động từ ngày 11/5/2019 đến ngày 18/5/2019:

- Tổ chức diễn đàn đối thoại “ Nghe công nhân nói, nói với công nhân” trong Tuần lễ cao điểm hoạt động tại cơ sở.

- Hội thi tay nghề CNLĐ ngành Du lịch ( LĐLĐ thành phố)

- Tùy điều kiện thực tế để tổ chức khám sức khỏe cho CNLĐ và phấn đâu toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ ít nhất 10 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2019.

- Tuyên truyền pháp luật lao động và Công đoàn; truyền thông xây dựng đời sống văn hóa đoàn viên, CNLĐ;

- Đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chỉ tiêu thu kinh phí Công đoàn năm 2019.

-  Thăm tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.     Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế

1.1.Ban Tuyên giáo:

- Hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng Công nhân năm 2019 của các cấp Công đoàn báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Định hướng, cung cấp thông tin và tổ chức tuyên truyền về các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019. Tổ chức thông tin tuyên truyền về các hoạt động Tháng Công nhân 2019 trên Cổng thông tin điện tử www.congdoanthuathienhue.org.vn, facebook Công đoàn Huế. Phối hợp với các cơ quan báo chí Công đoàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2019; chú trọng nêu gương, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích đoàn viên hiệu quả.

- Hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân tại 130 Công đoàn cơ sở có trên 25 lao động, trực thuộc các cấp CĐ.

- Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động thành phố Huế tham mưu Hội thi tay nghề CNLĐ ngành Du lịch.

- Tham mưu Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

          1.2.  Ban Chính sách Pháp luật:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra , giám sát các nội dung liên quan đến chức năng của Ban CSPL, gồm ATVSLĐ, TƯLĐTT, thi đua, công tác tập huấn, tổ chức diễn đàn đối thoại, tham mưu Hội thi tay nghề CNLĐ ngành Du lịch (LĐLĐ thành phố Huế).

 

-  Hướng dẫn tổ chức Tháng ATVSLĐ năm 2019; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng ATVSLĐ của các cấp Công đoàn báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tham mưu tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói - Nói với công nhân” tại cơ sở với sự tham gia của cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, địa phương nhằm giải đáp trực tiếp những vấn đề thắc mắc của CNVCLĐ về chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.

1.3. Ban Tổ chức:

- Đầu mối tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, kiểm tra, giám sát chỉ tiêu phát triển đoàn viên, CĐCS của các cấp CĐ; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Tổng hợp kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong Tháng công nhân báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

1.4. Văn phòng LĐLĐ tỉnh:

- Tham mưu công tác hậu cần, phục vụ, lễ tân, khánh tiết các hoạt động trong Tháng Công nhân.

1.5. Ban Nữ công:

- Phối hợp với ngành y tế triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khoẻ (khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí) cho đoàn viên, công nhân lao động.

1.6. Ban Tài chính:

- Phối hợp với các Ban đảm bảo công tác tài chính trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ  năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở, triển khai hướng dẫn cơ sở thực hiện.

- Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ Khu kinh tế công nghiệp, CĐ ngành Giao thông vận tải, CĐ ngành Xây dựng, CĐ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai tổ chức diễn đàn đối thoại “Nghe công nhân nói, nói với công nhân” trong Tuần lễ cao điểm hoạt động.

+ Chủ đề diễn đàn đối thoại: Về pháp luật lao động và Công đoàn, về an toàn vệ sinh lao động; các vấn đề doanh nghiệp cần kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, với công đoàn cấp trên.

+ Đối tượng tham dự : Người lao động, người sử dụng lao động

+ Số lượng : 100- 150 người/ cuộc.

 

+ Các đơn vị đăng ký lịch triển khai diễn đàn đối thoại “Nghe công nhân nói, nói với công nhân” về Văn phòng LĐLĐ tỉnh trước ngày 20/4/2019 để sắp xếp thời gian mời các ban ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh tham dự.   

- Mỗi đơn vị chọn 01 hoạt động trọng tâm, báo cáo về LĐLĐ tỉnh để xây dựng kế hoạch tổng thể Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế (trước ngày 20/3/2019) trên tinh thần hướng về cơ sở, hướng về người lao động, phục vụ, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn (qua Ban Tổ chức); đăng ký chỉ tiêu thu kinh phí Công đoàn (qua Ban Tài chính) trong Tháng Công nhân và dịp kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam; phát động các phong trào thi đua phát huy vai trò công nhân trong sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển của đất nước.

- Chọn, đề xuất các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tổ chức trong  Tháng Công nhân, nhất là mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên để biểu dương, khen thưởng.

-Tổ chức giao lưu, thăm quan các mô hình điển hình làm tốt về ATVSLĐ.  Tổ chức tư vấn, tập huấn, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ;  Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

          3. Công đoàn cơ sở

Nhằm đảm bảo “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, đồng thời phát huy cao nhất vai trò của công nhân đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp, của đất nước; Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức 01 (một) hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019:

- Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động;

- Vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện các công trình, xây dựng doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, các công trình phục vụ công nhân, con công nhân.

- Vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thực hành tiết kiệm,  tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao.

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển, ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động và động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền đồng cấp, NSDLĐ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 kèm số liệu cụ thể (theo phụ lục 2 đính kèm)gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo và Ban Chính sách pháp luật) trước ngày 5/6/2019./.

Tuyên giáo

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---