Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Cập nhật lúc : 16:02 19/11/2018

Hướng dẫn mô hình “Sức khỏe của bạn” Mô hình “Sức khỏe của bạn” đã được Tổng Liên đoàn thí điểm triển khai thực hiện và ở một số địa phương đã tổ chức các hoạt động tương tự mô hình này nhân các dịp kỷ niệm 8/3, 20/10, Tháng công nhân... thu hút được đông đảo CNLĐ tham gia và mang lại quyền lợi thiết thực về thể chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; giúp cho CNLĐ tại KCN, KCX có điều kiện được tuyên truyền, nắm bắt những kiến thức cần thiết để tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình; chăm lo thiết thực tới CNLĐ, đoàn viên công đoàn.

PHẦN 1 - Các bước thực hiện        

Các bước

Hoạt động

1

Lựa chọn thời gian, địa điểm

2

Xác định số lượng, đối tượng, thành phần tham gia

3

Tổ chức 01 ngày truyền thông và tư vấn, khám sức khỏe

4

Duy trì hoạt động truyền thông tại doanh nghiệp

5

Kinh phí thực hiện

6

Tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình

        PHẦN 2 - Chi tiết

Bước 1. Lựa chọn thời gian, địa điểm           

1- Mỗi mô hình “Sức khỏe của bạn” tổ chức truyền thông, tư vấn trực tiếp, khám sức khỏe... trong 01 ngày, sau đó duy trì truyền thông qua các phương tiện thông tin khác tại doanh nghiệp.

2- Địa điểm: Tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ hoặc tại khu công nghiệp, khu chế xuất có đông CNLĐ (có thể sử dụng phòng y tế hoặc hội trường ngăn thành các khu nhỏ, kín để khám phụ khoa, nam khoa và siêu âm).

Bước 2. Xác định số lượng, đối tượng, thành phần tham gia

1- Số lượng: Có thể tổ chức với khoảng từ 300-500 CNLĐ/1 mô hình.

2- Đối tượng thụ hưởng: Là CNLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng đến CNLĐ trẻ trong độ tuổi sinh đẻ không phân biệt nam nữ, lao động di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

3- Thành phần mời tham gia:

- Mời chuyên gia y tế: Để tổ chức khám sức khỏe, khám phụ khoa, nam khoa cho CNLĐ được mời đến dự truyền thông.

- Mời đại diện lãnh đạo của doanh nghiệp, khu công nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn KCN, CĐCS tham dự.

- Cán bộ công đoàn phối hợp tổ chức thực hiện, tuyên truyền những nội dung cần thiết theo nhu cầu của người lao động.

Bước 3. Tổ chức 01 ngày truyền thông và tư vấn, khám sức khỏe với các nội dung sau

 - Tổ chức truyền thông trực tiếp về chính sách pháp luật liên quan đến Dân số - SKSS, kế hoạch hóa gia đình, chế độ thai sản...(căn cứ đặc điểm, nhu cầu nguyện vọng của CNLĐ tại đơn vị để lựa chọn nội dung phù hợp).

- Cung cấp dịch vụ khám, tư vấn miễn phí về chuyên khoa phụ sản, nam khoa và về một số bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ tham dự truyền thông tư vấn và khám sức khỏe (nếu có điều kiện kinh phí, hoặc liên hệ một số hãng dược phẩm, cơ sở y tế  để cấp phát miễn phí cho CNLĐ).

Bước 4. Duy trì hoạt động truyền thông tại doanh nghiệp

- Thông qua bảng tin, loa truyền thanh... ở doanh nghiệp, đơn vị.

- Nội dung truyền thông có thể tham khảo lấy từ các báo, tạp chí của trung ương, địa phương, ngành y tế ở những mục liên quan về dân số, về sức khỏe, chính sách pháp luật, hoặc nội dung in trên tài liệu, tờ gấp ...

- Tài liệu truyền thông: Với các đơn vị có kinh phí in tài liệu thì liên hệ với Ban Nữ công TLĐ để lấy bản mẫu nhân bản tài liệu: Những điều cần biết để phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản; thực hiện bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS.

Bước 5. Kinh phí thực hiện

- Tùy thuộc vào quy mô tổ chức để xây dựng kinh phí phù hợp, vận động doanh nghiệp cùng tham gia, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình.

- Kinh phí được s

PHẦN 1 - Các bước thực hiện        

Các bước

Hoạt động

1

Lựa chọn thời gian, địa điểm

2

Xác định số lượng, đối tượng, thành phần tham gia

3

Tổ chức 01 ngày truyền thông và tư vấn, khám sức khỏe

4

Duy trì hoạt động truyền thông tại doanh nghiệp

5

Kinh phí thực hiện

6

Tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình

        PHẦN 2 - Chi tiết

Bước 1. Lựa chọn thời gian, địa điểm           

1- Mỗi mô hình “Sức khỏe của bạn” tổ chức truyền thông, tư vấn trực tiếp, khám sức khỏe... trong 01 ngày, sau đó duy trì truyền thông qua các phương tiện thông tin khác tại doanh nghiệp.

2- Địa điểm: Tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ hoặc tại khu công nghiệp, khu chế xuất có đông CNLĐ (có thể sử dụng phòng y tế hoặc hội trường ngăn thành các khu nhỏ, kín để khám phụ khoa, nam khoa và siêu âm).

Bước 2. Xác định số lượng, đối tượng, thành phần tham gia

1- Số lượng: Có thể tổ chức với khoảng từ 300-500 CNLĐ/1 mô hình.

2- Đối tượng thụ hưởng: Là CNLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng đến CNLĐ trẻ trong độ tuổi sinh đẻ không phân biệt nam nữ, lao động di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

3- Thành phần mời tham gia:

- Mời chuyên gia y tế: Để tổ chức khám sức khỏe, khám phụ khoa, nam khoa cho CNLĐ được mời đến dự truyền thông.

- Mời đại diện lãnh đạo của doanh nghiệp, khu công nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn KCN, CĐCS tham dự.

- Cán bộ công đoàn phối hợp tổ chức thực hiện, tuyên truyền những nội dung cần thiết theo nhu cầu của người lao động.

Bước 3. Tổ chức 01 ngày truyền thông và tư vấn, khám sức khỏe với các nội dung sau

 - Tổ chức truyền thông trực tiếp về chính sách pháp luật liên quan đến Dân số - SKSS, kế hoạch hóa gia đình, chế độ thai sản...(căn cứ đặc điểm, nhu cầu nguyện vọng của CNLĐ tại đơn vị để lựa chọn nội dung phù hợp).

- Cung cấp dịch vụ khám, tư vấn miễn phí về chuyên khoa phụ sản, nam khoa và về một số bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ tham dự truyền thông tư vấn và khám sức khỏe (nếu có điều kiện kinh phí, hoặc liên hệ một số hãng dược phẩm, cơ sở y tế  để cấp phát miễn phí cho CNLĐ).

Bước 4. Duy trì hoạt động truyền thông tại doanh nghiệp

- Thông qua bảng tin, loa truyền thanh... ở doanh nghiệp, đơn vị.

- Nội dung truyền thông có thể tham khảo lấy từ các báo, tạp chí của trung ương, địa phương, ngành y tế ở những mục liên quan về dân số, về sức khỏe, chính sách pháp luật, hoặc nội dung in trên tài liệu, tờ gấp ...

- Tài liệu truyền thông: Với các đơn vị có kinh phí in tài liệu thì liên hệ với Ban Nữ công TLĐ để lấy bản mẫu nhân bản tài liệu: Những điều cần biết để phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản; thực hiện bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS.

Bước 5. Kinh phí thực hiện

- Tùy thuộc vào quy mô tổ chức để xây dựng kinh phí phù hợp, vận động doanh nghiệp cùng tham gia, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình.

- Kinh phí được sử dụng để chi cho các nội dung như: khánh tiết, trang thiết bị truyền thông, khám phụ khoa, nam khoa, chế độ báo cáo viên, bác sỹ, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ phát thuốc, hỗ trợ công nhân, in ấn tài liệu, phục vụ tổ chức truyền thông và báo chí tuyên truyền... Dự tính khoảng 20 - 30 triệu đồng/01 mô hình (chưa tính kinh phí hỗ trợ công nhân, in tài liệu).

Bước 6. Tổng kết đánh giá và nhân rộng

Trên cơ sở lựa chọn, chỉ đạo điểm việc triển khai thực hiện mô hình ở một số doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW có kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả để phổ biến, nhân rộng ở các doanh nghiệp khác thuộc địa phương, ngành quản lý. Tùy theo điều kiện có thể tổ chức hội nghị tổng kết gắn với tổng kết các mô hình khác hoặc gắn với tổng kết công tác nữ công, công đoàn của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Nữ công Tổng Liên đoàn qua đ/c Huỳnh Thị Hải Vân.

Số điện thoại: 0904222089, email: huynhhaivan68@gmail.com

PHẦN 1 - Các bước thực hiện        

Các bước

Hoạt động

1

Lựa chọn thời gian, địa điểm

2

Xác định số lượng, đối tượng, thành phần tham gia

3

Tổ chức 01 ngày truyền thông và tư vấn, khám sức khỏe

4

Duy trì hoạt động truyền thông tại doanh nghiệp

5

Kinh phí thực hiện

6

Tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình

        PHẦN 2 - Chi tiết

Bước 1. Lựa chọn thời gian, địa điểm           

1- Mỗi mô hình “Sức khỏe của bạn” tổ chức truyền thông, tư vấn trực tiếp, khám sức khỏe... trong 01 ngày, sau đó duy trì truyền thông qua các phương tiện thông tin khác tại doanh nghiệp.

2- Địa điểm: Tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ hoặc tại khu công nghiệp, khu chế xuất có đông CNLĐ (có thể sử dụng phòng y tế hoặc hội trường ngăn thành các khu nhỏ, kín để khám phụ khoa, nam khoa và siêu âm).

Bước 2. Xác định số lượng, đối tượng, thành phần tham gia

1- Số lượng: Có thể tổ chức với khoảng từ 300-500 CNLĐ/1 mô hình.

2- Đối tượng thụ hưởng: Là CNLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng đến CNLĐ trẻ trong độ tuổi sinh đẻ không phân biệt nam nữ, lao động di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

3- Thành phần mời tham gia:

- Mời chuyên gia y tế: Để tổ chức khám sức khỏe, khám phụ khoa, nam khoa cho CNLĐ được mời đến dự truyền thông.

- Mời đại diện lãnh đạo của doanh nghiệp, khu công nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn KCN, CĐCS tham dự.

- Cán bộ công đoàn phối hợp tổ chức thực hiện, tuyên truyền những nội dung cần thiết theo nhu cầu của người lao động.

Bước 3. Tổ chức 01 ngày truyền thông và tư vấn, khám sức khỏe với các nội dung sau

 - Tổ chức truyền thông trực tiếp về chính sách pháp luật liên quan đến Dân số - SKSS, kế hoạch hóa gia đình, chế độ thai sản...(căn cứ đặc điểm, nhu cầu nguyện vọng của CNLĐ tại đơn vị để lựa chọn nội dung phù hợp).

- Cung cấp dịch vụ khám, tư vấn miễn phí về chuyên khoa phụ sản, nam khoa và về một số bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ tham dự truyền thông tư vấn và khám sức khỏe (nếu có điều kiện kinh phí, hoặc liên hệ một số hãng dược phẩm, cơ sở y tế  để cấp phát miễn phí cho CNLĐ).

Bước 4. Duy trì hoạt động truyền thông tại doanh nghiệp

- Thông qua bảng tin, loa truyền thanh... ở doanh nghiệp, đơn vị.

- Nội dung truyền thông có thể tham khảo lấy từ các báo, tạp chí của trung ương, địa phương, ngành y tế ở những mục liên quan về dân số, về sức khỏe, chính sách pháp luật, hoặc nội dung in trên tài liệu, tờ gấp ...

- Tài liệu truyền thông: Với các đơn vị có kinh phí in tài liệu thì liên hệ với Ban Nữ công TLĐ để lấy bản mẫu nhân bản tài liệu: Những điều cần biết để phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản; thực hiện bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS.

Bước 5. Kinh phí thực hiện

- Tùy thuộc vào quy mô tổ chức để xây dựng kinh phí phù hợp, vận động doanh nghiệp cùng tham gia, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình.

- Kinh phí được sử dụng để chi cho các nội dung như: khánh tiết, trang thiết bị truyền thông, khám phụ khoa, nam khoa, chế độ báo cáo viên, bác sỹ, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ phát thuốc, hỗ trợ công nhân, in ấn tài liệu, phục vụ tổ chức truyền thông và báo chí tuyên truyền... Dự tính khoảng 20 - 30 triệu đồng/01 mô hình (chưa tính kinh phí hỗ trợ công nhân, in tài liệu).

Bước 6. Tổng kết đánh giá và nhân rộng

Trên cơ sở lựa chọn, chỉ đạo điểm việc triển khai thực hiện mô hình ở một số doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW có kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả để phổ biến, nhân rộng ở các doanh nghiệp khác thuộc địa phương, ngành quản lý. Tùy theo điều kiện có thể tổ chức hội nghị tổng kết gắn với tổng kết các mô hình khác hoặc gắn với tổng kết công tác nữ công, công đoàn của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Nữ công Tổng Liên đoàn qua đ/c Huỳnh Thị Hải Vân.

Số điện thoại: 0904222089, email: huynhhaivan68@gmail.com

ử dụng để chi cho các nội dung như: khánh tiết, trang thiết bị truyền thông, khám phụ khoa, nam khoa, chế độ báo cáo viên, bác sỹ, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ phát thuốc, hỗ trợ công nhân, in ấn tài liệu, phục vụ tổ chức truyền thông và báo chí tuyên truyền... Dự tính khoảng 20 - 30 triệu đồng/01 mô hình (chưa tính kinh phí hỗ trợ công nhân, in tài liệu).

Bước 6. Tổng kết đánh giá và nhân rộng

Trên cơ sở lựa chọn, chỉ đạo điểm việc triển khai thực hiện mô hình ở một số doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW có kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả để phổ biến, nhân rộng ở các doanh nghiệp khác thuộc địa phương, ngành quản lý. Tùy theo điều kiện có thể tổ chức hội nghị tổng kết gắn với tổng kết các mô hình khác hoặc gắn với tổng kết công tác nữ công, công đoàn của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Nữ công Tổng Liên đoàn qua đ/c Huỳnh Thị Hải Vân.

Số điện thoại: 0904222089, email: huynhhaivan68@gmail.com

 

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---