Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Cập nhật lúc : 00:00 29/05/2019

Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 17/5/2019, LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-LĐLĐ về tổ chức Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019; Quyết định số 561/QĐ- TLĐ ngày 27/3/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giao chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đoàn viên Công đoàn, NLĐ; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh nhà;

- Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

II. Tên gọi cuộc thi, đối tượng dự thi

1. Tên gọi: Cuộc thi viết đoàn viên công đoàn và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (bài dự thi mang tính cá nhân).

- Các thành viên Ban tổ chức, thư ký, Ban giám khảo không được tham gia dự thi.

III. Nội dung, hình thức.

1. Nội dung:

Câu 1: Anh(chị) hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Câu 2: Anh (chị) hãy viết khoảng 1.500 từ về nhân tố điển hình trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể (CĐCS và cấp trên cơ sở); cá nhân cán bộ Công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

* Tài liệu nghiên cứu: 

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;

- Cuốn sách “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành;

- Tài liệu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

2. Hình thức:

- Bài dự thi theo hình thức tự luận, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Bài dự thi sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14;

- Bài dự thi không hợp lệ là những bài sao chép, photocopy dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu: BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH và các thông tin cá nhân: họ tên, năm sinh, tên đơn vị.

- Bài dự thi gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh qua Ban Tuyên giáo. Địa chỉ email: huongtrinhld@gmail.com.

- Trong quá trình chấm thi, Ban Tổ chức sẽ chọn những bài viết có chất lượng để đăng tải lên facebook Công đoàn Huế và trang thông tin điện tử Công đoàn Huế. Do vậy, những bài viết cần bảo đảm tính trung thực, khách quan về những nhân tố điển hình học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể (CĐCS và cấp trên cơ sở); cá nhân cán bộ Công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh (Bài viết về các tập thể, cá nhân không thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là không hợp lệ).

3. Thang điểm:

Bài thi được tính theo thang điểm 10

- Câu 1: 3 điểm

- Câu 2: 6 điểm

- Văn phong, diễn đạt:

   + Tốt: 1 điểm

   + Khá: 0.5 điểm

   + Trung bình: 0.25 điểm

4. Cách tính điểm

- Điểm bài thi: là trung bình cộng điểm chấm của các giám khảo, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

V. Thời gian tổ chức thi

- Từ ngày Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch đến ngày 31/12/2019.

- Tổng kết, trao giải: Dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/ 2020).

VI. Cơ cấu giải thưởng

-  01 giải nhất: trị giá giải thưởng: 4.000.000 đ

-  02 giải nhì: trị giá mỗi giải thưởng: 3.000.000 đ

-  03 giải ba: trị giá mỗi giải thưởng: 2.000.000 đ

-  05 giải khuyến khích: trị giá mỗi giải thưởng: 1.500.000 đ

-  01 giải tập thể cho CĐCS có nhiều bài dự thi có kết quả cao: 2.000.000 đ.

- 01 giải tập thể cho CĐ cấp trên cơ sở triển khai tốt cuộc thi, có nhiều bài dự thi có kết quả cao: 2.000.000 đ.

VII. Triển khai thực hiện

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thành lập Ban tổ chức và mời các đồng chí có chuyên môn, có uy tín làm giám khảo.

- Giao Ban Tuyên giáo là ban tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai cuộc thi.

2. Các cấp Công đoàn:

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền, chuyên môn về kế hoạch cuộc thi.

- Triển khai nội dung đến các cấp Công đoàn và đoàn viên, NLĐ để cuộc thi đạt hiệu quả cao.

Tuyên giáo

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---