CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Tổ chức cán bộ

Cập nhật lúc : 14:17 31/03/2019

Tổng hợp ý kiến: Cán bộ công đoàn tham dự tập huấn triển khai phần mềm quản lý đoàn viên

Sau khi lấy ý kiến của cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh tổng hợp các ý kiến như sau:

1- Những khó khăn, vướng mắc khi triển khai tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên:

-  Việc cập nhật danh sách thông tin đoàn viên và file ảnh của từng đoàn viên kèm theo số chứng minh nhân dân mất nhiều thời gian, đặc biệt đối với các CĐCS có đông đoàn viên.

-  Cán bộ công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, việc thực hiện các thao tác cập nhật thông tin đoàn viên, chuyển đoàn viên đi, đến, biến động đoàn viên, khó cập nhật thường xuyên nếu cán bộ công đoàn cơ sở không nắm vững các thao tác phần mềm và không có thời gian để thực hiện.

-  Phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, còn một số nội dung vướng mắc như: một số chức năng xóa, chỉnh sửa, thay đổi chưa thực hiện được khi thực hiện thao tác lập tài khoản người dùng; Chưa có chức năng thông báo tự động để cập nhật thông tin mới khi có đề nghị từ tài khoản khác.

2- Nhận xét của các học viên khi LĐLĐ tỉnh tổ chức theo phương pháp “bắt tay, chỉ việc“:

- Các học viên hào hứng khi tham gia tập huấn theo phương pháp này.

- Giúp học viên dễ tiếp cận nhanh chóng, dễ tiếp thu để triển khai cho cơ sở

- Cách thức tổ chức theo nhóm, các thành viên Tổ giúp việc hướng dẫn cụ thể nhiệt tình, giúp học viên dễ thực hiện các thao tác cơ bản khi thực hiện phần mềm.

3- Các kiến nghị, đề xuất:

- LĐLĐ tỉnh có kế hoạch hỗ trợ cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong triển khai tập huấn cho cán bộ CĐCS.

- Tạo điều kiện bố trí địa điểm tập huấn cho Công đoàn ngành địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tập huấn theo phương pháp bắt tay chỉ việc.

- Đề xuất, kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng để hoàn chỉnh phần mềm.

Những ý kiến của cán bộ công đoàn các cấp, Ban Tổ chức tổng hợp báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh, kiến nghị đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam để thực hiện tốt hơn công tác triển khai phần mềm quản lý đoàn viên.

Trân trọng cám ơn!

Ban Tổ chức

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---