CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Tổ chức cán bộ

Cập nhật lúc : 03:42 20/11/2018

Nắm tình hình công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ở Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô phục vụ công tác sắp xếp, chuyển giao

Với phương châm về cơ sở lắng nghe tiếng nói của cán bộ, đoàn viên, tìm tiếng nói chung giữ các cấp công đoàn. Chiều ngày 15/11/2018, tại cơ quan Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức buổi làm việc giữa Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc và Công đoàn Khu Kinh tế-công nghiệp tỉnh để phục vụ công tác sắp xếp, chuyển giao công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng cô huyện Phú Lộc.

Về dự có đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương, TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế-công nghiệp, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc, lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế- công nghiệp và đại diện 03 CĐCS doanh nghiệp (CĐCS Cty TNHH Du lịch Thanh Tâm, Cty TNHH ShaiYoo AA, Cty CP One One Miền Trung).

 Tại buổi làm việc, 03 CĐCS doanh nghiệp đều đề xuất nguyện vọng được ở lại sinh hoạt tại LĐLĐ huyện Phú Lộc, vì gần nơi làm việc, thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đồng thời đề xuất Công đoàn Khu Kinh tế- công nghiệp phối hợp, hỗ trợ trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế- công nghiệp tỉnh, các CĐCS doanh nghiệp và của Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc, Công đoàn Khu Kinh tế- Công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương thống nhất việc để các CĐCS doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô tiếp tục sinh hoạt tại Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc và giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh dự thảo Quy chế phối hợp 04 bên (Liên đoàn Lao động các huyện có Khu Công nghiêp, Khu Kinh tế trên địa bàn, Công đoàn Khu Kinh tế- công nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế- công nghiệp và chính quyền địa phương) để thực hiện việc ký kết, nhằm làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, công đoàn; xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

                                                                               Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---